Welkom op de site van Jan Buijs Agro-Advies

 

Voor kwaliteit en maatwerk in:

- projectbegeleiding - 

- onderzoek en planvorming -

- bedrijfseconomisch advies -

- subsidies en vergunningen -

- voorlichting en trainingen -

bij projecten in het landelijk gebied