Innovatie in cranberryteelt

 

De teelt van (biologische) cranberry's in Nederland biedt veel perspectieven. De marktvraag naar cranberry's en cranberryproducten is groot en neemt de laatste jaren sterk toe. Zowel wat betreft food als non-foodproducten. In Nederland is vanuit het marktperspectief ruimte voor een bedrijfsmatige cranberryteelt.

Het teeltareaal van cranberry's is in Nederland zeer beperkt. Dit heeft vooral te maken met de onbekendheid met het gewas. Tot voor kort stond de teelt van cranberry's nog volledig in de kinderschoenen. De teelt van cranberry's is, zeker de eerste jaren na aanplant, ook erg lastig. Het gewas laat zich slecht vergelijken met 'normale landbouwgewassen'. Het vraagt een andere manier van kijken, beoordelen en handelen. 

De afgelopen vijf jaren hebben wij mede een innovatietraject in gang gezet om te komen tot een volwaardige bedrijfsmatige teelt van cranberry's in Nederland. Naast de teelt op eigen velden houdt Agro-Advies zich bezig met praktijkonderzoek, kennisontwikkeling, voorlichting en begeleiding rond de teelt van cranberry's.