Voorlichting en training

 

Op verzoek verzorgt Agro-Advies lezingen voor groepen over cranberry's. Aan de hand van een uitgebreide fotopresentatie wordt ingegaan op diverse aspecten van de cranberryteelt:

  • plant   
  • groeiomstandigheden
  • aanplant
  • teeltaspecten 
  • oogst en productie
  • verwerking
  • producten
  • marktaspecten
  • bedrijfseconomie

Voor potentiele telers verzorgt Agro-Advies ook een meer uitgebreide training. Deze bestaat uit een dagdeel theorie plus een excusie naar een cranberyveld en verwerkingsbedrijf.

Meer informatie of opgave voor lezing of training? Bel of stuur een mailbericht.